Referenser

Introduktion i ”Core Outcome Set” (COS): comet-initative.org

En lista på drygt 70 studier inom graviditet, förlossning och neonatologi, färdiga och pågående:

Bland annat:

Fler exempel för Delphi-studier:

Participating in core outcome set development via Delphi surveys: qualitative interviews provide pointers to inform guidance

Indicators for evaluating European population health: a Delphi selection process

Mer info om ”Core outcomes” inom obstetrik:

The CROWN initiative: The CoRe Outcomes in Women’s and Newborn health (CROWN) initiative is an international initiative, led by journal editors, to harmonise outcome reporting in women’s health research. 

Svenska erfarenheter:

SBU bereder (Feb 2020): Core outcome sets inom förlossningsvård: Sammanställning och analys av studier

Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet