Aktuellt

Studien är nu registrerad i COMET-databas.

Systematisk litteraturöversikt registrerad på PROSPERO-databas är nu färdig.

Studien är stödd av SNAKS.

Vår presentation ”Comparing apples and oranges? Variation in choice and reporting of short-term perinatal outcomes of term childbirth: a systematic review of Cochrane reviews” har vunnit ett pris på Perinatala Höstmötet 2021

SPeCOS-studie fick stöd av Spädbarnsfondens Forskningsfond.

Deltagarlista är klar med deltagare som representerar födande kvinnor, kliniker och forskare med bakgrunden inom obstetrik eller neonatologi och andra relevanta aktörer.

Fokusgruppsintervju med kvinnor med erfarenhet av att vänta eller föda barn är genomförd, stort tack till er som medverkade!

Här kan du svara på en fråga om viktiga utfall från ditt perspektiv som gravid eller mamma (länken är öppen t.o.m. 22.04.28).

Delfi enkätrundorna 1 och 2 är avslutade.

Konsensusmöte planeras 1a december 2022. Hör av dig till info@perinataloutcome.com om du har funderingar eller är intresserad av att delta!

Denna sida kommer att uppdateras med aktuell info om studien.

Välkommen att kontakta oss här.