Deltagare

För att uppnå en fungerande överenskommelse och följsamhet strävar vi efter bred representation samt ett transparent urval. Vårt mål är att alla relevanta aktörer ska kunna komma till tals och påverka.

Vi planerar att bjuda in:

– Perinatal-ARG och Svensk Neonatalförening

– SFOG/SNAKS

– Barnmorskeförbundet

– Graviditetsregistret, Medicinska födelseregistret

– Obstetriker från alla förlossningskliniker i Sverige

– Neonatologer från alla neonatologiska avdelningar i Sverige

– Redaktörer för medicinska tidskrifter

– Patientrepresentanter

Om du har frågor eller funderingar kring detta, hör av dig!